menuphp

Alapkészségek

Globálisan az alapkészségek és kulcskompetenciák fontos alakító tényezői a jólét biztosításának és a szociális hátrányok mérséklésének, személyes szinten pedig azokat a képességeket jelentik, melyek segítségével az egyén sikeresen birkózik meg a hétköznapi és munkahelyi kihívásokkal és képes a megszerzett tudását, szakmai képességeit alkalmazni.

Az alapkészségek a modern társadalom viszonyai között történő tevékenységekhez szükséges alábbi készségek összességét jelentik:

 • olvasás-írás,
 • számolás,
 • digitális írástudás (IKT),
 • kommunikáció,
 • összetettebb készségek (mint a konfliktus-kezelő, problémamegoldó, együttműködési készségek).


A kulcskompetenciák a személyes önmegvalósításhoz, fejlődéshez, az aktív polgársághoz, a társadalmi beilleszkedéshez és a foglalkoztatáshoz szükséges alábbi kompetenciákat ölelik fel:

 • anyanyelven folytatott kommunikáció,
 • idegen nyelveken folytatott kommunikáció,
 • matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén,
 • digitális írástudás (IKT),
 • a tanulás elsajátítása,
 • szociális és állampolgári kompetenciák,
 • kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia,
 • kulturális tudatosság és kifejezőkészség.


Kihívások egész életen át

Az élethosszig tartó tanulás szükségessége azon a felismerésen alapul, hogy a globalizálódó világban az egyén teljes élethosszán keresztül szükség van készségeinek és képességeinek fejlesztésére, hogy sikeresen tudjon megbirkózni a mindennapi életet és munkahelyi környezetet átszövő folyamatos változásokkal, illetve technológiai megújulással. Ugyanakkor az élethosszig tartó tanulás megvalósításához is szükség van alapkészségekre. Ráadásul a munkahelyi környezetben egy munkakör sikeres betöltéséhez szükséges alapkészségek és kulcskompetenciák hiánytalan meglétét eleve adottnak feltételezzük, pedig a legújabb hazai felmérések 2-3 millió közé teszik azoknak az embereknek (egyben munkavállalóknak) a számát, akiknél az alapkészségek komoly hiányosságai súlyos akadályát képezik a fejlődésnek.

Untitled Document