menuphp

GO-Modell

A GO-Modell fókuszában az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók munkahelyi teljesítményének javítása áll alapkészségeik (kompetenciák) fejlesztése révén.

A vállalkozások, és ezen belül a kis- és középvállalkozások számukat, foglalkoztatási hatásukat és a GDP-hez történő hozzájárulásukat tekintve egyaránt rendkívül fontos szereplői és tényezői a magyar gazdaságnak. Visszajelzéseik alapján a vállalkozásoknak gyakran komoly nehézséget okoz megfelelő képességű munkavállalókat találni, és a környezetükben elérhető rugalmas és hatékony képzési szolgáltatások hiánya abban is megakadályozza őket, hogy a cég keretei között biztosítsák az alkalmazottak fejlesztését.

Paradigmaváltás az alacsony végzettségű munkavállalók fejlesztésében

  • A figyelem középpontjába az alacsonyabb képzettségű munkavállalói csoportok kerülnek.
  • „Cégreszabott” folyamat: vállalati helyzetekre épülő tartalom, maximális rugalmasság a megvalósítás során (idő, helyszín, infrastruktúra…), a vállalati és munkavállalói igényekhez alkalmazkodni képes tanárok. Rövid, célzott, gyakorlatorientált fejlesztés.
  • Miközben a fejlesztés rejtett szükségletekre irányul, ugyanakkor hatása azonnal jelentkezik a munkavégzés során és hozzájárul a vállalkozás hatékonyabb működéséhez.
  • A fejlesztés a munkavállaló személyes és munkahelyi érvényesülését egyaránt elősegíti.
  • A résztvevők számára új értelmet nyer a „tanulás” fogalma, a pozitív tapasztalatok révén erősödik a tanulás iránti nyitottság.

A GO-Modell alacsony végzettségű, gyakran betanított munkát végző munkavállalókat foglalkoztató termelő vagy szolgáltató vállalkozásoknál egyaránt megvalósítható.

A GO-Modell kulcslépései

  • A munkakörre jellemző munkahelyi helyzetek megismerése és a sikeres ellátásukhoz szükséges készségek azonosítása.
  • Az alkalmazottak készségeinek felmérése, és az eltérések beazonosítása.
  • A vállalkozás igényeihez és a munkavállalók fejlesztési szükségleteihez igazodó fejlesztés megvalósítása.
  • A tanultak gyakorlati beépülését biztosító lépések a fejlesztés előkészítése, megvalósítása során és annak lezárását követően.
  • A tanulási folyamat eredményességének mérése.

Untitled Document